top of page
moczerski3n.jpg

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2021 Zakwalifikowane książki

Zaktualizowano: 30 lis 2021

Zakończyły się zgłoszenia do konkursu o Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2021. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 105 tytułów. Książki ocenia jury w składzie: Andrzej Friszke (Przewodniczący Jury), Antoni Dudek, Dobrochna Kałwa, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Daria Lipińska-Nałęcz, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski.


Na początku października poznamy pierwszy wybór jury – 10 nominacji do Nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór laureata/ laureatki nastąpi w grudniu br. Nagrodę w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych oraz statuetkę „Temperówkę” Kazimierza Moczarskiego, autorstwa Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP otrzyma autor, autorka lub współautorzy książki poświęconej najnowszej historii Polski, od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych. Fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady Miasta Warszawy, jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski.


Książki zakwalifikowane do konkursu o Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2021:


1. Włodzimierz Anioł, „Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019”, Elipsa Dom Wydawniczy 2. Ada Arendt, Kornelia Sobczak, Marcin Bogucki, Paweł Majewski, „Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927-2015”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 3. Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, „Mgnienia. Opowieści z lat 1918-1920”, Wydawnictwo Miejskie Posnania 4. Grzegorz Bębnik, „Proskrypcja w nowej odsłonie. Niemieckie listy gończe w przededniu i początkach II wojny światowej”, Instytut Pileckiego 5. Magdalena Boczkowska, „Stacherski. Niecierpliwe serce”, Wydawnictwo Adam Marszałek 6. Jan Borowicz, „Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 7. Marcin Burzyński, „Karaczun. Obsesja przeszłości” [nakład własny autora] 8. Andrzej Chwalba, „Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918–1920”, Czarne 9. Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, „Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju”, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika 10. Tadeusz Denkowski, „Moje 1407 dni i nocy w więzieniu mokotowskim. Wspomnienia z lat 1952–1956”, wstęp i opracowanie Tomasz Gonet, Instytut Pamięci Narodowej 11. „»Dialog należy kontynuować...«. Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem 1969–1985. Studium przypadku”, oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Instytut Pamięci Narodowej 12. Anna Dobrowolska, „Zawodowe dziewczyny, Prostytucja i praca seksualna w PRL”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 13. Krzysztof Dybciak, „Pisarz, który został papieżem. Twórczość Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, Instytut Pamięci Narodowej 14. Jack Fairweather, „Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego”, tłum. Arkadiusz Romanek, Znak 15. Filip Gańczak, „Jan Sehn. Tropiciel nazistów”, Czarne 16. Jan Grabowski, „Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów”, Czarne 17. Konrad Graczyk, „Sondergericht Kattowitz – Sąd Specjalny w Katowicach 1939–1945", Instytut Pamięci Narodowej 18. Wojciech Grott, „Rozum przed siłą. Podpułkownik Jan Kowalewski. Zarys biograficzny”, Muzeum II Wojny Światowej 19. Tomasz Grzywaczewski, „Wymazana granica. Śladami II Rzeczpospolitej”, Czarne 20. Bartłomiej Gutowski, „Dwudziestowieczne dzieje i sztuka cmentarza Na Rossie”, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika 21. Maria Halamska, „Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918-2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości”, Wydawnictwo Naukowe Scholar 22. Anna Herbich, „Dziewczyny ocalałe. Kobiety, które przetrwały Holocaust”, Znak 23. Mateusz Hübner, „»Pułkownicy«. Rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej”, Instytut Pamięci Narodowej 24. „Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953–1990", oprac. Witold Bagieński, Anna Karolina Piekarska, Instytut Pamięci Narodowej 25. Kamila Jasińska, „W ogniu i w gruzach. Uniwersytet Wrocławski w latach 1945–1946. Inne spojrzenie”, Via Nova 26. Tytus Jaskułowski, „Szczecin miasto, którego nie było. Dyplomacja RFN i polskie przełomy 1970-1989”, Instytut Pamięci Narodowej 27. Tytus Jaskułowski, Filip Gańczak, Konrad Knoch, Piotr Abryszeński, Ewa Pejaś, „Raporty Polskie. Stasi. 1981-1989. W przededniu stanu wojennego czerwiec-grudzień 1981”, Instytut Pamięci Narodowej 28. Dorota Karaś, Marek Sterlingow, „Walentynowicz. Anna szuka raju”, Znak 29. Marcin Kącki, „Oświęcim. Czarna zima”, Znak Literanova 30. Leszek Konarski, „Nowa Huta - wyjście z raju”, Fundacja „Oratio Recta” 31. Krzysztof Kopociński. Zbigniew Kopociński, „Szpital Wojskowy w Równem w latach 1919-1939”, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie 32. Marek A. Koprowski, „Narodziny Ukraińskiego Nacjonalizmu. Bandera, Szeptycki, OUN”, Replika 33. Rafał Księżyk, „Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989-1993”, Czarne 34. Wojciech Kucharski, „Listy Milenijne”, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 35. Jarosław Kuisz, Propaganda bezprawia. O „popularyzowaniu prawa” w pierwszych latach Polski Ludowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar 36. Joanna Kurczab, „Ofiary dwóch totalitaryzmów. Losy rodzin katyńskich pod okupacją sowiecką i niemiecką”, Instytut Pileckiego 37. Tomasz Kurpierz, „Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty”, Instytut Pamięci Narodowej 38. Józef Krzyk i Barbara Szmatloch, „Korfanty. Silna bestia”, Sonia Draga 39. Jan Lewandowski, „Lubelskie kartki z wojny 1920 r.”, Wydawnictwo Werset 40. Piotr Lipiński, „Kroków siedem do końca. Ubecka operacja, która zniszczyła podziemie”, Czarne 41. Małgorzata Liśkiewicz, „Orawa 1918-1924. Skąd przybywamy, kim jesteśmy”, Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie 42. Maciej Łubieński, „Łubieńscy. Portret rodziny z czasów wielkości”, W.A.B. 43. Mikołaj Łuczniewski, „Berlingowcy w Powstaniu Warszawskim. Walki na Pradze i przyczółku czerniakowskim we wrześniu 1944 roku”, Replika 44. Romuald M. Łuczyński, „Gastronomia wrocławska w czasach małej stabilizacji (1957-1970)”, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 45. Wiesław Marciniak „Społeczeństwo obywatelskie Włocławka i regionu w dobie transformacji ustrojowej”, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku 46. Joanna B. Michlic, „Piętno Zagłady. Wojenna i powojenna historia oraz pamięć żydowskich dzieci ocalałych w Polsce”, Żydowski Instytut Historyczny 47. Natalia Micygała, „Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku”, Instytut Pamięci Narodowej 48. Łukasz Mieszkowski, „Największa. Pandemia hiszpanki u progu niepodległej Polski”, Polityka 49. Jacek Andrzej Młynarczyk, „W cieniu Zagłady. Losy kieleckich Żydów w czasie drugiej wojny światowej”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 50. Anna Modzelewska, „Struktury organizacyjne NSZZ »Solidarność« w latach 1980-1989”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 51. Karolina Mosiej-Zambrano, „Kto się wpisał ku pamięci… Pamiętniki osób deportowanych w głąb Związku Sowieckiego”, Muzeum Pamięci Sybiru 52. „Normatywy Departamentu III oraz Departamentu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW (1956–1990)”, red. Cyprian Wilanowski, Instytut Pamięci Narodowej 53. Arkadiusz Nyzio, „Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993”, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 54. Monika Odrobińska, „Dzieci wygnane. Tułacze losy małych Polaków w czasie II wojny światowej”, Znak 55. „Odsłony Cata. Stanisław Mackiewicz w listach”, wybór Natalia Ambroziak, Ośrodek Karta 56. Jan Olaszek, Podziemna sieć społeczna. Casus z dziejów konspiracji solidarnościowej, Instytut Pamięci Narodowej 57. Jan Olaszek, Marta Grądzka-Rejak, „Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL”, Wydawnictwo Więź 58. Artur Ochał, „Tajemnice strażnicy WOP w Konarach (1945-1947). Szabrownictwo, dezercje, morderstwa”, Instytut Pamięci Narodowej 59. Łukasz Olejnik, „Dekada Solidarności. Łódź w latach 1980–1989”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 60. Bartosz Panek, „U nas każdy jest prorokiem. O Tatarach w Polsce”, Czarne 61. Grzegorz Piątek, „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949”, W.A.B. 62. Bohdan Piętka, „Kłamstwa o historii. PRL, Berling, Cyrankiewicz, żołnierze wyklęci”, Fundacja „Oratio Recta” 63. Stanisław Plebański, „Belfry w przyciasnych reformach. Pół wieku rozciągania”, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 64. Patryk Pleskot, „Księża z Katynia”, Znak Horyzont 65. Patryk Pleskot, „Sądy bezprawia. Wokół pokazowych procesów politycznych organizowanych w Warszawie (1944–1989)”, Instytut Pamięci Narodowej 66. Marcin Przegiętka, „Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji w rejencji ciechanowskiej. Aresztowani i deportowani do obozów koncentracyjnych w III Rzeszy w kwietniu 1940 roku”, Instytut Pileckiego 67. „Przerwane biografie. Relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów 1940-41”, wybrała Ewa Kołodziejska-Fuentes, Ośrodek Karta, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 68. Piotr Pytlakowski, „Ich matki, nasi ojcowie. Niewygodna historia powojennej Polski”, Rebis 69. Katarzyna Rembacka, „Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989)”, Instytut Pamięci Narodowej 70. Zbigniew Rokita, „Kajś“, Czarme 71. Joanna Rolińska, „Lato 1920”, Bellona 72. „Rówieśnicy Niepodległej”, red. Katarzyna Bock-Matuszyk, Ewa Maj, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 73. Anna Rudnicka-Litwinek, „Dziewczyny na skrzydłach. Polskie lotniczki, które zdobyły niebo”, Znak 74. Agnieszka Rybak, Anna Smółka, „Kresy. Ars moriendi”, Wydawnictwo Literackie 75. Michał Siermiński, „Pęknięta Solidarność. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964-1981”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 76. Jerzy Sikora, „Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia”, Instytut Pamięci Narodowej 77. Łukasz Sojka, „Skrzydlata Husaria. Historia polskich lotników bombowych”, Znak 78. Robert Spałek, „Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943–1970)”, Instytut Pamięci Narodowej 79. Rafał Stobiecki, „Historiografia PRL. Zamiast podręcznika”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 80. Anna Sulińska, „Olimpijki”, Czarne 81. Karolina Sulej, „Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady”, Czerwone i Czarne 82. Beata Szady, „Wieczny początek. Warmia i Mazury”, Czarne 83. Tomasz Szarota, „Tajemnica śmierci Stefana Starzyńskiego”, Bellona 84. Wojciech Szot, „Panna Doktór Sadowska”, Fundacja Instytut Reportażu (Dowody na Istnienie) 85. Józef Szymański, „Bronowo. Powiat Łomża 1939-1954 w pamięci jego mieszkańców”, Instytut Pamięci Narodowej 86. Marcin Szymański, Joanna Kocemba-Żebrowska, Wiesława Różycka-Stasiak, Marta Madejska, Ewelina Kurkowska, Michał Gruda, Agata Zysiak, „Wielki przemysł, wielka cisza Łódzkie zakłady przemysłowe 1945–2000”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie 87. Paweł Szuszczyński, „Przepraszam Czechów i Słowaków (65 dni Operacji »Dunaj«). Relacja oficera wojsk inżynieryjnych, uczestnika zbrojnej agresji na Czechosłowację w dniach 20 sierpnia – 23 października 1968 r.”, Instytut Pamięci Narodowej 88. Kacper Śledziński, „Wojna polsko-bolszewicka - konflikt, który zmienił bieg historii”, Znak 89. Wojciech Śleszyński, „Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919–1939)”, Muzeum Pamięci Sybiru 90. Wojciech Śleszyński, „Syberyjski Białystok”, Muzeum Pamięci Sybiru 91. Wojciech Ślusarczyk, „Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w RP (1919–1939)”, Wydawnictwo Episteme 92. Andrzej Titkow, „Inteligent niepokorny w kraju realnego socjalizmu”, Wydawnictwo Adam Marszałek 93. Mirosław Tryczyk, „Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć”, Znak Literanova 94. Maciej Urbanowski, „Rok 1920 w literaturze polskiej. Zarys monograficzny”, Instytut Pamięci Narodowej 95. „W atmosferze ksiąg, gór i bliskich dusz”. Wybór korespondencji Józefa Pilcha z lat 1936-1995, oprac. Katarzyna Szkaradnik, Galeria „Na Gojach” 96. Jacek Wałdoch, „Zarząd komisaryczny w wielkich miastach II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 97. Joanna Wawrzyniak, Aleksandra Leyk, „Cięcia. Mówiona historia transformacji”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 98. Radosław Wiśniewski, „1939. Apokalipsa Początek”, WARBOOK 99. Katarzyna Wodniak, „Moja »Przyjaciółka« (1934-1939) – przebój prasowy Żnińskich Zakładów Wydawniczych Alfreda Krzyskiego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan 100. „Wojna o wolność”, t. 1-2, wybór i opracowanie Agnieszka Knyt, Ośrodek Karta 101. Jarosław Wróblewski, „Rotmistrz. Ilustrowana biografia Witolda Pileckiego”, Zona Zero 102. Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, „Od dyskryminacji do eksterminacji. Polityka Trzeciej Rzeszy wobec Żydów w Krakowie (1939-1943)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 103. Zofia Zakrzewska, „Cukier krzepi. Propaganda konsumpcji cukru w Polsce w latach 1925–1932”, Instytut Pamięci Narodowej 104. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948, praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Frazika i Filipa Musiała, Instytut Pamięci Narodowej 105. Piotr Zychowicz, „Germanofil. Władysław Studnicki – Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą”, Rebis


Комментарии


bottom of page