top of page
moczerski3n.jpg

Wspomnienie profesor Darii Nałęcz


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani prof. Darii Nałęcz, członkini jury Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, od jej początków w 2009 do ubiegłorocznej edycji. Jak m.in. powiedział o Niej prof. Andrzej Friszke, przewodniczący jury Nagrody: „Należała do osób, które od początku współtworzyły Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego. Była aktywna na zebraniach, pilnie czytała książki, które ubiegały się o nagrodę, umiejętnie i ciekawie potrafiła o nich dyskutować, bronić swoich poglądów, ale równocześnie była otwarta na odmienne zdanie, wymianę argumentów i szukania racjonalnych ustaleń”.


Tak było, zawsze nas wspierała i swym zaangażowaniem, mądrą myślą i dobrym słowem. Będzie bardzo nam jej brakowało.


 

List prof. Darii Nałęcz przesłany na ręce Elżbiety Moczarskiej, prezeski Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich:


Warszawa, dn. 18.12.2020


Elu,


Serdecznie dziękuje za przesłane materiały, ale przede wszystkim za wytrwałość w pielęgnowaniu konkursu i nagrody. To najlepszy sposób utrwalania pamięci o ludziach, którzy ryzykowali własnym życiem lub wręcz nim płacili, byśmy mogli cieszyć się wolnością, choć i ta jej odsłona nie przyszła łatwo i automatycznie. Wydawało się wręcz, że cena tej wolności nakazywałaby cenić ją najwyżej, jako wartość bezwzględną. Ale tak się nie stało. W przedziwny sposób nie potrafimy cieszyć się największymi osiągnieciami i cenić autentycznych bohaterów. Pozostaje mieć nadzieje, że konkurs noszący imię Kazimierza Moczarskiego, zwrócony i do młodych i dorosłych odbiorców, pozwoli utrwalić w świadomości zbiorowej i nazwiska bohaterów i pamięć o wydarzeniach, które powinny być przyczynkiem do chluby albo przeciwnie elementem refleksji nad zachowaniami niegodnymi, o  których zapominać nie powinniśmy, jeśli chcemy oczyścić sumienie i nie popełniać podobnych błędów w przyszłości.


Wszystkim uczestnikom konkursu chciałam podziękować za ogromny wysiłek, dostarczenie i jurorom i  szerokiemu gronu czytelników wielu wspaniałych wrażeń intelektualnych, laureatom pogratulować sukcesów i życzyć kolejnych publikacji, które będą wspaniałą strawą duchową w  kolejnych odsłonach konkursu.


Chyle czoła przed uczestnikami i organizatorami oraz sponsorami. Życzę, by historia stała się ciekawym dla wszystkich materiałem do przemyśleń i uczciwych, otwartych polemik a nie bezwzględnych, brutalnych walk, których jedynym celem i sposobem jest dezawuowanie politycznego przeciwnika. Dlatego też powinniśmy dbać o jasny rozdział historii od polityki.


Łączę wyrazy szacunku i uznania

Daria NałęczNa fot. Daria Nałęcz z prof. Henrykiem Samsonowiczem na posiedzeniu jury Nagrody Moczarskiego w 2016 roku.


Comentários


bottom of page