top of page
moczerski5n.jpg
do góry

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich powstała w 2014 roku z inicjatywy córki jej patronów, Elżbiety Moczarskiej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez edukację historyczną i społeczną, w szczególności poprzez kontynuację konkursu o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego dla najlepszej książki roku dotyczącej najnowszej historii Polski (od 1918 do współczesności) oraz ogólnopolski konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej na najlepszą książkę historyczną o historii Polski po 1918 r. Książkę tę wybierze młodzież w ramach Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego, powołanych przez Fundację w 2016 roku.

W 2015 roku Fundacja wyprodukowała krótkometrażowy film animowany „Sprawa Moczarskiego” (Moczarski’s Case – ang. wersja językowa) w reż. Tomasza Siwińskiego. Animowany portret Kazimierza Moczarskiego w metaforyczny sposób opowiada historię jego życia oraz konfrontację z generałem SS, likwidatorem warszawskiego getta - Jürgenem Stroopem. Film dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2015.

>> Statut fundacji (pdf)

>> Sprawozdanie z działalności Fundacji 2022 (pdf)

>> Sprawozdanie z działalności Fundacji 2021 (pdf)

>> Sprawozdanie z działalności Fundacji 2020 (pdf)

>> Sprawozdanie z działalności Fundacji 2019 (pdf)

>> Sprawozdanie z działalności Fundacji 2018 (pdf)

>> Sprawozdanie z działalności Fundacji 2017 (pdf)

>> Sprawozdanie z działalności Fundacji 2016 (pdf)

>> Sprawozdanie z działalności Fundacji 2015 (pdf)

>> Sprawozdanie z działalności Fundacji 2014 (pdf)

o fundacji
3a.JPG

Kontakt

 

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

Adres:
Al. Wyzwolenia 9/96
00-572 Warszawa
NIP: 701-04-16-697
REGON: 1474-92-093
Mail: fundacjamoczarskich@gmail.com
Nazwa banku i nr rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A., 69-1090-2590-0000-0001-2949-3076

Prezes zarządu: Elżbieta Moczarska
Członkowie zarządu:
Adam Rębacz
Igor Rakowski-Kłos

kontakt
bottom of page