top of page
moczarski1n.jpg
do góry
moczarski1n.jpg
Grzbiety_wszystkie licytowane książki _edited.jpg

Aukcja towarzysząca gali Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego
 

Szanowni Państwo, Przyjaciele Fundacji,


Z przyjemnością informujemy, że wyjątkową częścią gali Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego i Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego będzie aukcja charytatywna białych kruków z księgozbioru Aleksandry i Jerzego Kulczyckich, księgarzy i wydawców emigracyjnego Londynu. Desa Unicum poprowadzi licytację tych cennych publikacji, a dochód z ich sprzedaży, zgodnie z wolą Darczyńcy, zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w licytacji 26 listopada 2023 r. o godz.18 w czytelniach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie.

 

Przedmiotem licytacji będą:

  1. Władysław Anders, „Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946”, wyd. pierwsze, Londyn styczeń 1949 (z dedykacją autora dla Augusta Zaleskiego, Prezydenta RP, Londyn, Wigilia 1948)

  2. Tadeusz Bór-Komorowski, „Armia podziemna”, wyd. pierwsze, Londyn 1951 (z dedykacją autora dla Augusta Zaleskiego, Prezydenta RP, Londyn 1951)

  3. „Kultura" paryska, nr 1, twarda oprawa, Rzym czerwiec 1947  

  4. Melchior Wańkowicz, „Bitwa o Monte Cassino”, t. I-III, wyd. pierwsze, Rzym-Mediolan 1945-47

Zdjęcia książek oraz więcej informacji są dostępne po kliknięciu tutaj lub w zakładce Aktualności strony internetowej Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

nagrody.jpg

O Nagrodzie Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego

 

Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę historyczną roku dotyczącą historii Polski po 1918 roku do współczesności jest jednym z najbardziej prestiżowych na polskim rynku księgarskim. Pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku - o randze Konkursu stanowią laureaci ubiegłych lat oraz znakomite jury, w którego skład wchodzą wybitni polscy historycy i pisarze. Od 2019 roku dzięki decyzji i uchwale Rady m.st. Warszawy nagroda jest „pod skrzydłami” Miasta. Jej nazwa w pełnym brzmieniu to Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

Nagroda ma podwójny sens, jest hołdem dla historyków zajmujących się najnowszą historią Polski oraz upamiętnia postać Kazimierza Moczarskiego, patrona Nagrody, autora książki „Rozmowy z katem”

FN_00909363_5656 (1).jpg

O KAZIMIERZU MOCZARSKIM

 

Kazimierz Moczarski urodził się Warszawie w 1907 roku. Dom był nauczycielski, o tradycjach socjalistycznych i niepodległościowych. Moczarski ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Zauroczony legendą Marszałka wstąpił do piłsudczykowskiego Legionu Młodych. W kilka lat potem związał się z ruchem klubów demokratycznych, grupujących lewicowo-liberalną inteligencję. Tej tradycji pozostał wierny do końca życia.

W konspiracji Moczarski znalazł się już na początku 1940 roku. W Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej analizował bujne życie polityczne w podziemiu. W konspiracyjnym Stronnictwie Demokratycznym toczył dyskusje o przyszłym kształcie państwa. W Kierownictwie Walki Podziemnej tropił kolaborantów i szmalcowników.

Walczył w powstaniu warszawskim...

Młodzieżowe Kluby Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego

Od sześciu lat młodzież z kilkunastu Młodzieżowych Klubów Historycznych poznaje najlepsze książki dotyczące polskiej historii najnowszej oraz wybiera co roku najlepszą publikację przyznając własną Nagrodę Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego. 

Naszym celem jest nauka młodych ludzi krytycznego myślenia, umiejętności dyskusji i wspólnej debaty oraz czerpania inspiracji z wiedzy o Polsce, jej historii i społeczeństwie. Podstawą pracy każdego z Klubów jest 10 nominowanych książek do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego.
Uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela i opiekuna Klubu, czytają i omawiają najlepsze książki z najnowszej literatury historycznej dotyczące Polski po 1918 roku do współczesności. Uczą się ich merytorycznej oceny zarówno w formie pisemnych recenzji, jak i krótkich filmów. Młodzież z każdego z Klubów wybiera najlepszą ich zdaniem książkę laureatkę, a w grudniu, podczas dorocznego ogólnopolskiego zjazdu Klubów, wyłania zwycięzcę roku Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego.

FN_00909363_4553.jpg

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich powstała w 2014 roku w Warszawie z inicjatywy córki jej patronów, Elżbiety Moczarskiej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez edukację historyczną i społeczną, w szczególności poprzez kontynuację konkursu o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego dla najlepszej książki roku dotyczącej najnowszej historii Polski (od 1918 do współczesności) oraz ogólnopolski konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej na najlepszą książkę historyczną o historii Polski po 1918 r. Książkę tę wybierze młodzież w ramach Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego, powołanych przez Fundację w 2016 roku. Napisz do nas: fundacjamoczarskich@gmail.com.

bottom of page