top of page
moczarski1n.jpg
do góry
moczarski1n.jpg
nagrody.jpg

O Nagrodzie Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego

 

Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę historyczną roku dotyczącą historii Polski po 1918 roku do współczesności jest jednym z najbardziej prestiżowych na polskim rynku księgarskim. Pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku - o randze Konkursu stanowią laureaci ubiegłych lat oraz znakomite jury, w którego skład wchodzą wybitni polscy historycy i pisarze. Od 2019 roku dzięki decyzji i uchwale Rady m.st. Warszawy nagroda jest „pod skrzydłami” Miasta. Jej nazwa w pełnym brzmieniu to Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

Nagroda ma podwójny sens, jest hołdem dla historyków zajmujących się najnowszą historią Polski oraz upamiętnia postać Kazimierza Moczarskiego, patrona Nagrody, autora książki „Rozmowy z katem”

FN_00909363_5656 (1).jpg

O KAZIMIERZU MOCZARSKIM

 

Kazimierz Moczarski urodził się Warszawie w 1907 roku. Dom był nauczycielski, o tradycjach socjalistycznych i niepodległościowych. Moczarski ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Zauroczony legendą Marszałka wstąpił do piłsudczykowskiego Legionu Młodych. W kilka lat potem związał się z ruchem klubów demokratycznych, grupujących lewicowo-liberalną inteligencję. Tej tradycji pozostał wierny do końca życia.

W konspiracji Moczarski znalazł się już na początku 1940 roku. W Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej analizował bujne życie polityczne w podziemiu. W konspiracyjnym Stronnictwie Demokratycznym toczył dyskusje o przyszłym kształcie państwa. W Kierownictwie Walki Podziemnej tropił kolaborantów i szmalcowników.

Walczył w powstaniu warszawskim...

Młodzieżowe Kluby Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego

Od sześciu lat młodzież z kilkunastu Młodzieżowych Klubów Historycznych poznaje najlepsze książki dotyczące polskiej historii najnowszej oraz wybiera co roku najlepszą publikację przyznając własną Nagrodę Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego. 

Naszym celem jest nauka młodych ludzi krytycznego myślenia, umiejętności dyskusji i wspólnej debaty oraz czerpania inspiracji z wiedzy o Polsce, jej historii i społeczeństwie. Podstawą pracy każdego z Klubów jest 10 nominowanych książek do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego.
Uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela i opiekuna Klubu, czytają i omawiają najlepsze książki z najnowszej literatury historycznej dotyczące Polski po 1918 roku do współczesności. Uczą się ich merytorycznej oceny zarówno w formie pisemnych recenzji, jak i krótkich filmów. Młodzież z każdego z Klubów wybiera najlepszą ich zdaniem książkę laureatkę, a w grudniu, podczas dorocznego ogólnopolskiego zjazdu Klubów, wyłania zwycięzcę roku Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego.

FN_00909363_4553.jpg

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich powstała w 2014 roku w Warszawie z inicjatywy córki jej patronów, Elżbiety Moczarskiej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez edukację historyczną i społeczną, w szczególności poprzez kontynuację konkursu o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego dla najlepszej książki roku dotyczącej najnowszej historii Polski (od 1918 do współczesności) oraz ogólnopolski konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej na najlepszą książkę historyczną o historii Polski po 1918 r. Książkę tę wybierze młodzież w ramach Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego, powołanych przez Fundację w 2016 roku. Napisz do nas: fundacjamoczarskich@gmail.com.

bottom of page