top of page
moczerski3n.jpg

Firma M.B. Market Ltd. Partnerem naszej Fundacji

Jesteśmy bardzo zobowiązani za tegoroczne wsparcie działań naszej Fundacji przez firmę M.B. Market Ltd. Środki przekazane Fundacji w ramach darowizny przeznaczymy na tegoroczne działania Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego.


Uczniowie szkół średnich z kilkunastu liceów i techników w Polsce, w których działają Kluby Moczarskiego, przyjadą w listopadzie do Warszawy na coroczny Zjazd Klubów. Młodzi Klubowicze wybiorą i nagrodzą najlepszą książkę historyczną ubiegłego roku dotyczącą najnowszej historii Polski. Młodzież będzie także uczestniczyć wraz ze swoimi nauczycielami i opiekunami Klubów w spotkaniach autorskich i warsztatach oraz w uroczystej gali wręczenia Nagrody. A zatem, już pod koniec listopada dowiemy się, która z 10 nominowanych książek do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy 2022 zostanie laureatem Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego. To w dużej mierze zasługa również M.B. Market Ltd.

M.B. Market Ltd. istnieje od 1989 r. Firma specjalizuje się w dostawie surowców, maszyn i technologii z zakresu obuwnictwa i komponentów obuwniczych, technologii poliuretanowych, lakierów i past barwiących do tworzyw sztucznych, środków oddzielających dla poliuretanów i przemysłu gumowego oraz metalizacji próżniowej. Dysponuje także magazynem o powierzchni 1200 m2 oraz laboratorium, w którym produkowane są lakiery i pasty barwiące do tworzyw sztucznych. M.B. Market Ltd. jest dystrybutorem i przedstawicielem wiodących firm światowych z ww. dziedzin: DOW, SAIP, Bartoli i Forestali. Przedsiębiorstwo działa w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej oraz w Ukrainie i na Białorusi.

コメント


bottom of page