top of page
moczerski3n.jpg

Spotkanie z laureatem 𝗡𝗮𝗴𝗿𝗼𝗱𝘆 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲𝗷 𝗺.𝘀𝘁. 𝗪𝗮𝗿𝘀𝘇𝗮𝘄𝘆 𝗶𝗺. 𝗞𝗮𝘇𝗶𝗺𝗶𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗠𝗼𝗰𝘇𝗮𝗿𝘀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼 za 2023 rok

18 stycznia odbyło się spotkanie z prof. Sławomirem Łotyszem, autorem nagrodzonej książki „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku”. Rozmowę poprowadził red. Igor Rakowski-Kłos – sekretarz Nagrody.


Rzadko spotyka się książki historyczne, w których jest mowa o zwyczajach godowych ryb, tolerancji sosny na zawilgocenie podłoża i walorach odżywczych siana z turzyc.


W tym wypadku spojrzenie autora obejmuje sprawy ludzi i sprawy przyrody, które na Polesiu przenikały się w sposób namacalny. Do 1939 r. tytułowe mokradła znajdowały się w granicach Polski. Z jednej strony były obiektem kolonizacyjnych pragnień, bo ich osuszenie otwierało perspektywę uzyskania nowych terenów. Z drugiej strony podmokłe bezdroża graniczące ze Związkiem Radzieckim stanowiły naturalną ochronę przed wrogim najazdem. W tym przypadku wybór polityczny miał też konsekwencje ekologiczne.


„To wielki wkład w naszą wiedzę o tak zwanych Kresach, ale też książka, która uwrażliwia na dzisiejsze problemy ekologiczne i lęki związane z katastrofą klimatyczną. »Pińskie błota« podsuwają perspektywę, która pozwala zobaczyć współczesne problemy w historycznym zwierciadle” – uzasadniał werdykt prof. Andrzej Friszke, przewodniczący jury.


Sławomir Łotysz to historyk, profesor w Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów w Warszawie. Zajmuje się historią techniki i historią środowiskową. W latach 2017–2021 przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki (ICOHTEC).


A w taki sposób pisał o spotkaniu Autor. zachęcamy do zapoznania się z postem poniżej:
Sławomir Łotysz na Gali Nagrody Moczarskiego 26.11.2023, Bibliotek Narodowa, Warszawa. Fot. Mateusz Grochocki/DSH.

Comments


bottom of page